driehanden

Helpen met leren: trainingen en coaching voor kinderen

Leerproblemen en sociaal-emotionele problemen, AD(H)D, ASS, Dyslexie, Hoogbegaafd, Hoogsensitief

kidsskill

Naast coachingsgesprekken kan ik u en uw kind de training RemWeg aanbieden. Deze methodiek is een cognitieve gedragstherapie om de cognitieve zelfcontrole te ontwikkelen. Oftewel : STOP, DENKEN, DOEN!

U leert tijdens deze training op een duidelijke en positieve manier met uw kind om te gaan.

Heeft uw kind leerproblemen dan kan de training ‘’ ik leer anders’’ iets voor uw kind zijn.

Daarnaast is het wellicht lastig om met uw kind huiswerk te maken of dit in goede banen te leiden. Het helpen met huiswerk, het voorbereiden van bv. een spreekbeurt, proefwerk of een werkstuk lukt dan beter wanneer er een neutraal persoon begeleidt.

 

Heeft uw kind een PGB dan kan ik zorgbegeleider van uw kind worden.

item1
item1a
item1c2a
item1b
item1c
item1c1
item1c2

Praktijk

HELPEN MET LEREN

Fotoop11062011om19134

Larissa Manning

Leercoach voor uw kind

copyright 2012

ADHD

Heeft uw kind AD(H)D of kenmerken van AD(H)D?

Wanneer uw kind AD(H)D heeft kun je natuurlijk denken aan alles wat niet kan, maar je kunt ook uitgaan van de positieve kanten van AD(H)D.

Wellicht zijn u en uw kind de positieve kijk op AD(H)D een beetje kwijt. Tijdens een aantal coachingsgesprekken ga ik met uw kind op zoek naar zijn of haar kwaliteiten. Deze gesprekken zijn erop gericht uw kind oplossingsgericht te laten denken, zoals in Kids’skills beschreven door Ben Furman. Door middel van het oplossingsgericht denken leert uw kind postief over zichzelf en zijn omgeving te denken en oplossingen voor problemen te vinden.

Ook kan ik uw kind een aantal handvaten geven voor planning en organisatie. Deze planning en structuur gaan uit van de leermethode ‘’ik leer anders’’.

Deze planning en structuur kan desgewenst met school overlegd worden.

Training ‘RemWeg’

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten. Thuis gaat u als ouder of verzorger aan de slag met de huiswerkopdrachten. Het slagen van de training heeft sterk te maken met de intensiviteit van het oefenen. De training biedt u als ouder handvaten in de omgang met uw kind. De training kan zowel individueel als in een groepje worden gegeven.

remweg
home leerproblemen dyslexie ADHD kindercoach werkwijze contact