driehanden

Helpen met leren: trainingen en coaching voor kinderen

Leerproblemen en sociaal-emotionele problemen, AD(H)D, ASS, Dyslexie, Hoogbegaafd, Hoogsensitief

driehanden2

Wat kan ik uw kind bieden?

Samen met u en uw kind kan ik de problemen die bij dyslexie komen kijken in kaart brengen. In een aantal coachingsgesprekken kan ik uw kind weer een positieve kijk op het geheel geven. Daarnaast kan ik u helpen een dyslexiepaspoort voor de school op te stellen waardoor de aanpak van uw kind duidelijk zichtbaar wordt voor de leerkracht(en).

Naast het emotionele deel en het inzicht geven kan ik de leermethode ‘ik leer anders’ aanbieden. Dit is een manier van leren waardoor uw kind de stof beter kan opnemen. Het voorbereiden van bijvoorbeeld een spreekbeurt kan voor een kind met (vermoeden van)dyslexie een hele klus zijn. Zo ook werkstukken maken of uittreksels leren. Hier kan ik hulp bieden. Ook kan ik u en uw kind tips geven waardoor het plannen en organiseren overzichtelijker wordt.

 

 

Waar moet u opletten bij de keuze naar het voortgezet onderwijs

Faalangst door dyslexie. Tips om dit zoveel mogelijk te voorkomen

item1
item1a
item1c2a
item1b
item1c
item1c1
item1c2

Praktijk

HELPEN MET LEREN

Fotoop11062011om19134

Larissa Manning

Leercoach voor uw kind

copyright 2012

Dyslexie

Is er bij uw kind een vermoeden van… of heeft uw kind moeite met spelling en ligt het leestempo wat laag. Vaak zijn er bij dyslexie meer uitingen dan alleen het zwakke spellen en/of lezen. Sommige kenmerken overlappen met AD(H)D of vallen niet op omdat ze verbloemd worden door intelligentie of omdat de dyslexie gewoon niet ernstig genoeg is.

  • Heeft uw kind dyslexie of is er sprake van lees/spellingsproblemen?
  • Helpt het oefenen niet tot nauwelijks?
  • Wilt u meer inzicht in de problemen die dyslexie met zich meebrengt?
  • Wilt u weten waar u op moet letten bij de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs?
  • Wordt er gesproken over AD(H)D maar twijfelt u daaraan?
  • Denkt u aan dyslexie maar de school van uw kind niet?
  • Is uw kind hoogbegaafd maar blijven schoolprestaties onder de maat(van uw kind)?

Kortom heeft u vragen over dyslexie, neem dan gerust contact op met mij. Een eerste stap naar het helpen van uw kind is het krijgen van inzicht in de problematiek.

Dit boek is een aanrader om te lezen. Het boek beschrijft op een hele duidelijke manier de problemen die bij dyslexie komen kijken en geeft tips hoe hier mee om te gaan. Het is een beknopt boek en het kost 16,95.

BoekDyslexie
home leerproblemen dyslexie ADHD kindercoach werkwijze contact