driehanden

Helpen met leren: trainingen en coaching voor kinderen

Leerproblemen en sociaal-emotionele problemen, AD(H)D, ASS, Dyslexie, Hoogbegaafd, Hoogsensitief

item1
item1a
item1c2a
item1b
item1c
item1c1
item1c2

Praktijk

HELPEN MET LEREN

Fotoop11062011om19134

Larissa Manning

De leercoach voor uw kind

copyright 2012

Kenmerken AD(H)D

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn moeite met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, impulsiviteit, hyperactiviteit of overbeweeglijkheid. Binnen de psychiatrie wordt gebruik gemaakt van een aantal formele criteria, die verwoord staan in een handboek; de DSM.

Laatste versie van de DSM IV:

A.

1. Zes (of meer) van de volgende symptomen van aandachtstekort zijn gedurende 6 maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau

- Aandachtstekort

* Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk bij andere activiteiten

* Heeft vaak moeite de aandacht bij het spel te houden

* Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt

* Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen(niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van onvermogen aanwijzigingen te begrijpen)

* Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten

* Vermijdt vaak taken die langdurige aandacht vragen

* Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden

* Is vaak vergeetachtig bij dagelikse bezigheden

2. Zes (of meer) van de volgende symptomen van hyperactiviteit en/of impulsiviteit zijn gedurende 6 maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau

- Hyperactiviteit

* Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait inzijn/haar stoel

* Staat vaak in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten

* Rent vaak rond of klimt overal op in situaties dat dit ongepast is(rusteloos gevoel bij volwassenen)

* Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten

* Is vaak in de weer of draaft maar door

 

- Impulsiviteit

* Gooit het antwoord eruit er vaak uit al voordat de vragen afgemaakt zijn

* Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten

* Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op

B.

Enkele symptomen van onoplettendheid of hyperactief, impulsief gedrag die beperkingen veroorzaken waren voor het zevende levens jaar aanwezig

C.

Enkele beperkingen uit de groep symtomen zijn op twee of meerdere plaatsen (bv. thuis en op school)

D.

Er moeten significante beperkingen zijn in het sociale, school-of beroepsmatig functioneren

E.

De symtomen komen niet uitsluitend voor in het beloop van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, of een andere psychotische stoornis en zijn niet eerder toe te schrijven aan een psychische stoornis

home leerproblemen dyslexie ADHD kindercoach tarieven contact