driehanden

Helpen met leren: trainingen en coaching voor kinderen

Leerproblemen en sociaal-emotionele problemen, AD(H)D, ASS, Dyslexie, Hoogbegaafd, Hoogsensitief

item1
item1a
item1c2a
item1b
item1c
item1c1
item1c2

Praktijk

HELPEN MET LEREN

Fotoop11062011om19134

Larissa Manning

De leercoach voor uw kind

copyright 2012

Tips voor zoeken school

Tips voor het zoeken naar de juiste school wanneer er sprake is van dyslexie.

  • mag er gewerkt worden met een laptop
  • wordt er meer tijd gegeven voor toetsen/proefwerken
  • wordt er naast schriftelijk ook mondeling overhoord
  • wordt er gebruik gemaakt van een dyslexiepas als reminder voor de leerkracht
  • worden er compensatie opdrachten gegeven om het cijfer op te halen
  • wordt er een kopie van het dictaat van de les gegeven
  • mag er een boekje met de spellingregels gebruikt worden
  • is er een nakijkmal voor de ouders
  • is het mogelijk vrijstelling voor een vreemde taal te krijgen
  • is er een aangepaste beoordeling van de talen

Elke school heeft een dyslexie protocol. De vraag is of het beleid ook wordt uitgevoerd.

home leerproblemen dyslexie ADHD kindercoach tarieven contact