driehanden

Helpen met leren: trainingen en coaching voor kinderen

Leerproblemen en sociaal-emotionele problemen, AD(H)D, ASS, Dyslexie, Hoogbegaafd, Hoogsensitief

item1
item1a
item1c2a
item1b
item1c
item1c1
item1c2

Praktijk

HELPEN MET LEREN

Fotoop11062011om19134

Larissa Manning

De leercoach voor uw kind

copyright 2012

RemWeg

 

Tijdens hun ontwikkeling, leren kinderen gaandeweg hun impulsen te beheersen en hun aandacht te reguleren.

Sommige kinderen slagen daar niet zo goed in: ze kijken of luisteren bijvoorbeeld niet zo goed, zodat ze niet precies weten wat er van hen verwacht wordt; ze maken geen plannen, denken van te voren niet even na, maar doen het eerste wat in hen opkomt, zonder rekening te houden met de gevolgen of consequenties van hun handelingen en gedrag.

Bij deze kinderen lijkt de REM waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen WEG te zijn; ze kunnen niet voor langere tijd geconcentreerd aan een taak blijven werken.
Ze stappen vaak over op een volgende activiteit, zonder de vorige echt af te maken; ze laten zich gemakkelijk afleiden door prikkels waar ze geen aandacht aan zouden moeten besteden; vaak zijn deze kinderen motorisch onrustig, ze zitten voortdurend te friemelen en zijn steeds druk in de weer.

Binnen de REMweg training leren de kinderen eerst te stoppen, goed te kijken en te luisteren. Wanneer deze vaardigheden in voldoende mate zijn ontwikkeld, leren de kinderen zichzelf de volgende vier vragen te stellen:

1. Wat moet ik doen? (probleem oriŽntatie en probleemdefinitie)

2. Hoe kan ik het doen? (bedenken van een oplossingsstrategie)

3. Gebruik ik mijn plan? (uitvoeren van een oplossingsstrategie)

4. Hoe heb ik het gedaan (evaluatie van het denken en het handelen)

 

Doel van de training

Het doel van de training ‘Remweg’ is het verminderen van impulsiviteit en het verbeteren van de concentratie. Doel is ook dat kinderen vaardigheden aanleren waardoor ze zelf problemen op kunnen lossen.

Kinderen leren van hun opvoeder(s) eerst te stoppen, goed te kijken en te luisteren. Wanneer deze vaardigheden in voldoende mate ontwikkeld zijn, leren de kinderen zichzelf de volgende vier vragen stellen:

1. Wat moet ik doen? (probleemoriŽntatie en –definitie)

2. Hoe kan ik het doen? (bedenken van een oplossing)

3. Gebruik ik mijn plan? (uitvoeren van een oplossing)

4. Hoe heb ik het gedaan? (evaluatie)

Het plannen, uitvoeren en evalueren heeft betrekking op leertaken zoals rekenen of spelling, praktische zaken zoals tafel dekken of de kamer opruimen en sociale taken zoals het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen

home leerproblemen dyslexie ADHD kindercoach tarieven contact